גיוס תרומות בארה"ב, קנדה, ואנגליה

תרומות מכל העולם, בטופס תרומה אחת

גיוס תרומות מחוץ לארץ

תנו לישראל תורמת להיות השותפה שלכם לגיוס תרומות בינלאומי. בעזרת הארגונים הבינלאומיים שלנו, תורמים שלכם מארה”ב, קנדה, ובריטניה יקבלו זיכוי מלא במס לפי סעיף 501c3 עבור תרומותיהם לארגון שלכם, בין שהתרומות נעשו באמצעות המחאה, העברה בנקאית או באופן מקוון בכרטיס אשראי.

גלו כיצד זה עובד, את הדרכים שבהן תוכלו לגייס, וכיצד להתחיל

הצטרפו ל-400 העמותות שמגייסות תרומות מחוץ לארץ באמצעות "ישראל תורמת"

מבוא
ישראל תורמת עוזרת לכם לגייס כספים לא רק בישראל, אלא בעולם כולו. בראש וראשונה, יצרנו שותפויות המאפשרות לכם להעניק קבלות מס לתורמים שלכם מארה”ב, בריטניה וקנדה, בין אם הם תורמים בצ’ק, בהעברה בנקאית או באופן מקוון באמצעות כרטיס אשראי או פייפאל. בארה”ב אנו משתפים פעולה עם American Support for Israel. בבריטניה אנו משתפים פעולה עם UK Gives, ובקנדה אנו משתפים פעולה עם Canada Charity Partners.
קבלו אישור
כדי לעבוד עם שותפינו הבינלאומיים, עליכם לעמוד תחילה בתנאי הזכאות שלהם. תוכלו לקרוא אודות התנאים של כל אחד מהשותפים בסעיפים המתאימים.
קבלת תרומות
לאחר שקיבלתם אישור לעבוד עם אחד מהארגונים השותפים שלנו, תוכלו להתחיל בגיוס התרומות באמצעות צ’קים, העברות בנקאיות ובאופן מקוון באמצעות כרטיסי אשראי או פייפאל, תוך שימוש בכל אחד מטפסי התרומות או מערכות גיוס הכספים של ישראל תורמת.

והכי חשוב: אין לכם צורך בטופס תרומה נפרד עבור כל מדינה שממנה אתם רוצים לגייס. מטופס אחת, אנו נדע, בהתאם למטבע שבו תורם התורם, לנתב את התרומה לאגודת הידידים הרלוונטית, ולהוציא קבלה משם המדינה הזו.
קבלת הכספים
לאחר ניכוי דמי כרטיס האשראי (במקרה של תרומה מקוונת), השותף שלנו יתרום לארגון שלכם את סכום התרומה נטו. התרומה נשלחת לישראל תורמת, הממירה את הכספים לשקלים ומעבירה לכם את התרומה, פעם בשבועיים. קנדה עובדת בצורה קצת שונה; תוכלו לקרוא על כך בסעיף גיוס תרומות בקנדה.
הפקת קבלות
התורמים שלכם מקבלים קבלה מוכרת לצרכי מס מהשותף הבינלאומי שלנו. אם הם תורמים באופן מקוון, קבלה אלקטרונית נשלחת אליהם מידית בדואר אלקטרוני. אם הם תורמים באמצעות צ’ק או העברה בנקאית, השותף שלנו מפיק קבלה ומעמיד אותה לרשותכם. עליכם לשלוח לתורם בדואר את קבלת הנייר, מלווה במכתב תודה.

כאשר אתם מקבלים את התרומה, ישראל תורמת מפיקה עבורכם חשבונית-קבלה. החשבונית מכילה את הסכום שנתרם על ידי השותף הבינלאומי שלנו. עליכם להפיק קבלה לשותף הבינלאומי עבור תרומתו ולשלוח אותה בדואר אלקטרוני אל: info@israelgives.org.

זכאות
כדי להיות זכאים לקבל כספים באמצעות American Support for Israel (ASI) ו-UK Gives, עליכם לבצע את הדברים הבאים מתוך חשבונכם בישראל תורמת:

הורידו את טפסי ההרשמה ל-ASI ול-UK Gives וחתמו עליהם.
העלו את המסמכים הבאים לחשבונכם בישראל תורמת: אישור ניהול תקין, סיווג מלכ”ר, אישור ניכוי פנקסי חשבונות, אישור ניכוי מס במקור והדוח הפיננסי האחרון שלכם. לתשומת לבכם, תצטרכו להגיש את תאריך התוקף של כל מסמך ולוודא שהמסמך תמיד מעודכן.
דירוג שקיפות של 60% לפחות באתר ישראל תורמת.

אם אתם עומדים בכל הדרישות הללו, הצוות שלנו יבחן את המסמכים שלכם. תהליך זה עשוי להימשך בין 4-6 שבועות. לתשומת לבכם, לא ניתן לקבל אישור לגיוס תרומות באמצעות UK Gives אם לא קיבלתם אישור לעבוד עם ASI.

מתי נקבל את הכספים?

תרומות מקוונות
תרומות מקוונות מועברות אחת לשבועיים באמצעות העברה בנקאית, כמו תרומות בש”ח:

עבור תרומות שהועברו בתאריכים 1-14 לחודש, הכספים מועברים בין ה-15 ל-19 בחודש הבא.
עבור תרומות שהועברו בתאריכים 15-31 לחודש, הכספים מועברים בין ה-1 ל-5 בחודש הבא

כך, לדוגמה, כספי תרומות שהועברו בין ה-1 ל-14 באוגוסט יועברו בין ה-15 ל-19 בספטמבר.

המחאות והעברות בנקאיות
כספי תרומות שהועברו באמצעות המחאות והעברות בנקאיות נשלחים אחת לחודש, עם ההעברה שבין ה-15 ל-19 לחודש. כל ההמחאות שהתקבלו על-ידי ASI או UK Gives לפני העברת התרומות החודשית שלהם ייכללו בהעברה של אותו החודש. לדוגמה, ASI יעביר ב-15 בספטמבר את כל התרומות המקוונות שהגיעו בין ה-1 ל-14 באוגוסט וגם את כל ההמחאות שהגיעו עד ל-15 בספטמבר. משמעות הדבר היא ש-ASI יכולה לקבל המחאה ב-14 בספטמבר, ולמחרת הוא כבר יופקד בחשבון הבנק הישראלי שלכם.

כתובות לשליחת המחאות
יש לשלוח את ההמחאות לכתובת:

American Support for Israel
PO Box 3263
Washington, DC 20010

על התורמים לרשום את ההמחאה לפקודת “American Support for Israel” ולציין בסעיף ההערות כי התרומה מיועדת למימון פעילות הארגון שלכם. במידת האפשר בקשו מהתורמים שלכם לרשום את מספר הארגון שלכם (580…) במקום שם הארגון – זה עוזר לזהות את ארגונכם ביתר קלות.

לחצו כאן כדי לראות דוגמה איך צריכה להיראות המחאה המיועדת לתרומה.

העברות בנקאיות
תורמים יכולים לתרום גם בהעברה בנקאית - שלחו לנו בבקשה את פרטי הקשר של התורם, ואנו נשלח אליו במייל את פרטי חשבון הבנק עבור ההעברה.

תרומת מניות
לפרטים נוספים לגבי תרומת מניות לחצו כאן.

עמלות
על תרומות בהמחאה והעברה בנקאית חלה עמלה מסך 2.5%
על תרומות מקוונות חלה עמלה בסך 4.4%

*המחירים המצוינים כאן אינם כוללים מע”מ, וחלים לגבי עמותות שיש להם מנוי “בינלאומי”

מדוע כתוב בקבלה על התרומה כי התורם רק “ממליץ”? האם זה אומר כי ייתכן שהארגון שלנו לא יקבל את התרומה?
חוקי המיסוי של ארה”ב אינם מתירים לתורם להורות לארגון איך להשתמש בכספים שהוא תורם: התורם יכול רק להגיש המלצה. לכן, הארגון American Support for Israel מציין בקבלה כי הקצאת התורם היא “המלצה” (זה חל על כל ארגון שתורם לישראל, מקרן PEF ועד לפדרציות היהודיות).

עם זאת, הארגונים American Support for Israel ו-UK Gives מציינים בבירור בהסכם לגיוס תרומות שהם חותמים עם כל ארגון מוטב כי אם, מכל סיבה שהיא, הארגון American Support for Israel לא יוכל לכבד את המלצת התורם (למשל, אם הארגון המוטב מפר את תנאי ההסכם), American Support for Israel יחזיר את התרומה לתורם. משמעות הדבר היא שלא יקרה מצב שבו תרומה שהוקצתה לארגון שלכם תגיע בסופו של דבר לידי ארגון אחר.

זה גם אומר שאין ל-American Support for Israel שום סיבה שלא לכבד המלצה של תורם, ועד היוםAmerican Support for Israel כיבד את כל המלצות התורמים ללא יוצא מן הכלל. אם הארגון שלכם מקיים את תנאי ההסכם עםAmerican Support for Israel, אין סיבה לכך ש-American Support for Israel לא יכבד את המלצת התורם. אבל החוק מחייב.

זכאות
לאחר שקיבלתם אישור לקבלת תרומות בדולר ארה”ב באמצעות American Support for Israel, תוכלו לקבל גם אישור לקבלת תרומות בליש”ט באמצעות UK Gives, השותף הבריטי שלנו ומלכ”ר רשום בבריטניה (1161366). התורמים שלכם יוכלו לתרום באמצעות המחאה, העברה בנקאית או מטופס התרומה המקוון שלכם, כאשר כל התרומות במלואן ניתנות לזיכוי במס בבריטניה.

כדי לקבל אישור לעבוד עם UK Gives היכנסו לחשבונכם בישראל תורמת ועברו למדור גיוס תרומות בבריטניה. שם תראו את טופס הבקשה לקבלת תרומות באמצעותUK Gives. הורידו את הטופס, חתמו עליו ולאחר מכן העלו אותו בחזרה לחשבונכם.

האם נוכל לקבל תרומות בליש”ט בלי לקבל אישור לקבלת תרומות בדולר ארה”ב?
לא. עליכם לקבל אישור לקבלת תרומות בדולר ארה”ב לפני שתוכלו לקבל תרומות בליש”ט. זאת משום שדרישות הרשויות בבריטניה בנושא התרומות זהות לאלה של הרשויות האמריקאיות. ברגע שב-UK Gives יראו שהמסמכים שלכם אושרו על-ידי American Support for Israel והגשתם את טופס ההרשמה ל-UK Gives, ארגון זה ישקול את בקשתכם.

איך ניתן לתרום בליש”ט?
תורמים יוכלו לתרום דרך כרטיס אשראי, כרטיס דייביט, ופייפאל, באמצעות טופס התרומה שלכם מישראל תורמת.

כמו כן, ניתן לתרום בהמחאה. את ההמחאה יש לשלוח לכתובת:

UK Gives
483 Green Lanes
London, England
N134BS

התורמים חייבים לרשום את ההמחאות לפקודת “UK Gives” וכן לציין במכתב נלווה (או בסעיף ההערות בהמחאה) כי התרומה מיועדת למימון פעילות העמותה שלכם (עם ציון שם ומספר העמותה שלכם).
כאשר מתקבלת תרומה בהמחאה, אנו נשלח לכם הודעה על כך בדוא”ל. לאחר מכן תוכלו לראות את פרטי ההמחאה מחשבונכם ב-IsraelGives.org, כולל תמונת ההמחאה עצמה.

הפקת קבלות
כאשר התרומה נעשית בלירות שטרלינג התורם יקבל מיד קבלה אלקטרונית מטעם UK Gives. לאחר מכן הכספים מועברים לארגונכם פעם בשבועיים, דרך ישראל תורמת, יחד עם התרומות שקבלתם במטבעות אחרים. תקבלו חשבונית נפרדת שבה יצוין הסכום שנתרם לכם על ידי UK Gives.

עמלות ו-Gift Aid
עבור תרומות מקוונות, וכן עבור צ’קים והעברות בנקאיות, ישראל תורמת מחייבת דמי שירות של 4.4%. עם זאת, במקרה שהתורם שלכם זכאי ל-gift aid אנו ניתן לכם 10% נוספים. כלומר, תוכלו לקבל 105% עבור כל תרומה העוברת דרך UK Gives.

מתי אקבל את הכספים?
תקבלו את הכספים באותו לוח זמנים כמו במקרה של תרומות מארה”ב.

קבלות לתורמים
הפקת קבלות לתורמים נעשית באותה הצורה כמו עבור תרומות מארה”ב.

כיצד ניתן לגייס תרומות?
קנדה שונה מארה”ב ובריטניה בכל הנוגע לגיוס תרומות. בניגוד לשתי המדינות הללו, ארגוני צדקה קנדיים אינם מורשים לתרום ישירות לארגונכם. לאור זאת, ארגונים ישראליים התקשו מאד לגייס תרומות בקנדה. אולם, Canada Charity Partners (CCP), ארגון צדקה קנדי שבסיסו במונטריאול, פיתח דרך שתאפשר לכם להפיק קבלות מס קנדיות לתורמים שלכם, ולזכות בכספי תרומות עבור הפרויקטים שלכם.פרטים לגבי אופן הפעולה של CCP זמינים בחשבון ישראל תורמת שלכם, תחת “International Fundraising >> Fundraising in Canada”.

מהן העלויות?
CCP גובה עמלה בסך 5% על התרומות שנתרמות דרכה. קיימת גם עמלת רישום חד-פעמית (500$ לעמותות גדולות ו- 300$ לעמותות שתקציבן השנתי עומד על מתחת למיליון שקלים), על מנת לכסות את העלויות הכרוכות ביצירת הסכם ומסגרת משפטית לשיתוף הפעולה בין העמותה שלכם לבין הארגון הקנדי.

באילו צורות אני יכול לגייס תרומות?
אינטרנט: תורמים יכולים לתרום באמצעות כל טפסי התרומה והקמפיינים של ישראל תורמת. כל התרומות יועברו ישירות ל-CCP, וקבלה קנדית תצא לתורם בדוא"ל באופן אוטומטי. אתם תקבלו הודעה מיידית על ביצוע התרומה, ופרטי התרומה יופועי בחשבון "ישראל תורמת" שלכם.

שיקים: ניתן לשלוח שיקים לכתובת:
Canada Charity Partners
5785 Smart ave.
Montreal, Quebec
H4W2M8

יש לרשום את השיק לפקודת "Canada Charity Partners", ולסמן על מכתב נפרד או על השיק עצמו כי התרומה מיועדת לעמותתכם (עדיף לרשום את מספר העמותה שלכם(.) כאשר שיק מופקד בחשבון הבנק הקנדי, אנחנו נסרוק את השיק וכל פרטי התורם והתרומה יופיעו בחשבון "ישראל תורמת" שלכם.

העברה בנקאית: ניתן גם לתרום בהעברה בנקאית. צרו קשר לפרטים.